Lessen in de Diepzee

Beste lezers,

Vanuit onze studie hebben wij de opdracht gekregen om een blog aan te maken, hierop zullen wij onze ervaringen met jullie delen die wij ondervinden tijdens het uivoeren van ons onderzoek.

Ons onderzoek is gericht op het ontwikkelen van een lessenserie vanuit het onderzoeken en ontwerpend leren. Hierbij staat centraal dat de leerlingen actief bezig zijn om zelf antwoorden te zoeken op vragen. Het onderwerp dat in onze lessenserie centraal staat is: De Diepzee. Terwijl 70% van onze planeet bedekt is met water is er toch maar weinig over bekend over het leven in de oceaan. Zo is er maar één procent van het diepste deel van de oceaan onderzocht. Dit diepste deel waar geen zonlicht doordringt en dus geen planten kunnen groeien wordt de diepzee genoemd. Jaren lang dachten wetenschappers dat er geen leven zou zijn, maar zo’n dertig jaar geleden werden er miljoenen nieuwe diersoorten bij toeval ontdekt. Er ging een wereld onder het water voor de wetenschap open.

In de lessenserie, die bestaat uit vier verschillende lessen, staan de kenmerken die het leven in de diepzee typeren centraal en gaat het met name om de aanpassingen die vissen hebben gemaakt om daar te kunnen overleven.

Hieronder volgt een korte omschrijven van elke les.

Les 1: Vissen en Planten in de Klas.

In deze eerste les worden de leerlingen geconfronteerd met verschillende aspecten van vissen en planten, dit wordt gedaan doordat twee vissen in een vissenkom worden geïntroduceerd in de klas. “Dit zijn Tes en Toby, zij komen bij jullie in de klas logeren.” Hierbij wordt een klassikaal gesprek aangegaan omtrent het kunnen leven van de vis in het water en wat de plant nodig heeft om te groeien; daarbij komen termen als: vin, kieuwen, staart en schubben aanbod. Gedurende het gesprek zullen de vragen en de gedachten van de leerlingen gestuurd worden om tot een onderzoeksvraag te komen die zich richt op de factoren die nodig zijn voor het groeien van planten. De verschillende experimenten worden door de leerlingen bedacht, indien niemand op de vraag komt of planten kunnen groeien zonder licht zal deze door één van begeleiders worden gesteld. Tot slot worden de zaadjes rondom de klas geplaatst, in een kommetje met natte wattenschijfjes.

Les 2: Zien in de Diepzee?

Belangrijk is dat er tussen deze les en de eerste een tijdje zit, zodat de zaadjes genoeg tijd hebben om te groeien. De les begint met het bekijken van de resultaten van de voorgaande les, hier worden conclusies uitgetrokken. Zodoende komen de leerlingen er achter dat planten zonlicht nodig hebben om te groeien. Vervolgens wordt aan de hand van een wereld bol of Google-Earth een klassikaal gesprek aangegaan waarin wordt gevraagd wat de leerlingen opvalt, hierop hopen wij te horen dat er veel meer water is dan land. Vervolgens wordt de vraag gesteld: “Hoe diep denken jullie dat de zee is?”. Daarna wordt een korte uitleg gegeven over de diepzee waaruit duidelijk wordt dat er maar weinig van bekend is. Tot slot gaan de leerlingen in twee verschillende groepjes aan de slag. De twee groepjes werken elk een circuit af waarin ze nadenken over wat er te zien is in de diepzee. Één van de groepjes begint bij het knutselen en de ander bij een begeleid gesprek, de groepjes draaien na enkele minuten door naar de volgende activiteit. Tot slot wordt er klassikaal een filmpje afgespeeld waarin de leerlingen zien dat er niks te zien valt, er is enkel totale duisternis. Alle leerlingen zullen hebben geleerd dat er geen licht is in de diepzee, als afsluiting van de les zullen de docenten de vraag stellen: “Kan er dan wel leven zijn in de diepzee zonder licht?”.

Les 3: Vissen en hun Kenmerken

In het begin van de les wordt een magneet bord geïntroduceerd, dit bord zal de verschillende lagen van de oceaan aangeven vanaf de zeespiegel tot aan de zeebodem. Hierdoor wordt de abstracte theorie over de verschillende lagen van de oceaan visueel voor de leerlingen. Vier leerlingen uit de klas krijgen de opdracht om vier verschillende vissen te plaatsen in de laag waarvan zij denken dat de vis thuis hoort. Hierbij wordt nadrukkelijk gevraagd waarom zij denken dat de vis in die laag hoort. Naar aanleiding van de geplaatste vissen zal het verlossende woord komen op de vraag of er leven is in de diepzee. Dit wordt door de docenten uitgelegd aan de hand van een PowerPoint presentatie, bovendien wordt deze theorie teruggekoppeld aan het magneetbord. Vervolgens gaan de leerlingen aan de slag, in een circuit, met kenmerken van vissen die typerend zijn voor de verschillende lagen in de zee. Na afloop van het uitvoeren van het circuit wordt er een poster opgehangen, waarop de verschillende kenmerken en zones staan aangegeven. Deze worden klassikaal verbonden en besproken als afsluiting en conclusie voor de uitgevoerde proefjes. Deze poster blijft, indien mogelijk, in de klas hangen.

Les 4: Vissen maken in de Zee

De klas wordt verdeelt in de verschillende zones van de oceaan, wat typerend is voor elke zone wordt aan de hand van de poster herhaald. Vervolgens gaan de leerlingen zelf aan de slag, zij krijgen de opdracht om een vis te ontwerpen die kan overleven in hun aangewezen zone. Een aantal van de leerlingen uit de verschillende zones zal worden gevraagd zijn of haar vis te presenteren, hierbij ligt de nadruk op de kenmerken van de vis die hem laten overleven in zijn zone. Als afsluiting van de lessenserie wordt er een ceremonie gehouden waarin de leerlingen allemaal een visvormig certificaat ontvangen, dit als bewijs dat zij allemaal deskundigen zijn op het gebied van de diepzee.

Beste lezers, wij hopen jullie hiermee een goed overzicht aangeboden te hebben van de lessenserie. De volgende blog-posts zullen elk een evaluatie zijn van de individuele lessen.

Wij hopen jullie graag terug te zien en zijn erg benieuwd naar de reacties van de leerlingen op onze lessenserie.

Advertenties
Een reactie plaatsen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: