Blog 6, Terugblik

Ontwerpen

Bij het onderwerp ‘Sterren, planeten en manen’ hadden we niet direct een concreet idee. Het onderwerp was van zichzelf nogal breed, dus we moesten een specifieke keuze maken. Met het onderwerp ‘Dag en nacht met betrekking tot de seizoenen’ zijn het vooronderzoek begonnen en hebben we aan de hand daarvan een soort concept cartoon ontwikkeld om erachter te komen wat de leerlingen van de desbetreffende groep 7/8 al wisten van dit onderwerp. We kwamen erachter dat geen van de leerlingen duidelijk wist wanneeer de zomer- en wintertijd was en waarom deze was ingevoerd. Daarom besloten we dat specifieke onderwerp aan te houden voor onze lessenserie.

Het ontwikkelen van de lessenserie begon niet heel vlot. De eerste versie die we hadden gemaakt, voldeed niet aan de eisen van Onderzoeken en Ontwerpend leren (OOL). Daardoor hebben we de gehele lessenserie moeten aanpassen, terwijl een paar dagen later al de eerste les moesten geven. Gelukkig lukte het ons om de nieuwe lessenserie op tijd af te krijgen en was het uitvoeren van de lessen een succes.

Uitvoeren

We hadden bij het presenteren de leerlingen de opdracht gegeven om een persoon uit de groep aan te wijzen om te presenteren. Uiteindelijk stond het hele groepje voor de klas, waarvan er een of twee leerlingen waren die het meeste aan het woord kwamen. Ook voelen sommige leerlingen zich misschien meer op hun gemak met een groep voor de klas dan alleen, waardoor de presentatie beter lukt als er met de groep wordt gepresenteerd. We hadden het toen maar zo gelaten. Achteraf gezien tijdens het evalueren was het misschien beter om een leerling uit ieder groepje aan te wijzen die presenteert, zodat er beter gekeken kan worden naar een vooruitgang in het presenteren.

Tijdens het uitvoeren van de derde les hebben we de leerlingen kort gewezen op het aflezen van de poster en het kijken naar de klas, er is ook goed te zien in de resultaten dat de leerlingen op deze punten vooruit zijn gegaan. Daarnaast hebben de leerlingen zich ontwikkeld op het gebied van rapporteren. Tijdens de tweede presentatie werd er bijvoorbeeld beter de juiste begrippen gebruikt en minder irrelevante informatie verteld.

Evalueren

Er zijn een aantal verbeterpunten voor de lessen uit de lessenserie die voortkwamen uit de resultaten van het ontwerponderzoek.

Het inhoudelijk doel is geëvalueerd door middel van een toets die in de laatste les werd afgenomen. Uit de resultaten blijkt dat de meeste leerlingen uit de klas de toets met succes hebben afgerond, van de hele groep hadden 70% de toets gehaald. Dit in vergelijking met de resultaten van het vooronderzoek, geeft aan dat de kennis van de leerlingen op het gebied van winter- en zomertijd verbeterd is. Bijna alle leerlingen van groep 7 hadden de onderzoeksvraag van de lessenserie goed beantwoord. Het doel van de lessenserie was dat de leerlingen erachter kwamen waarom er een zomer- en wintertijd is. Het doel van de evaluatie was om te kijken of de leerlingen iets van de lessen hadden meegekregen.

Verder waren de leerlingen niet van tevoren ingelicht over de punten waarop ze beoordeeld werden bij het presenteren. Er is in de les wel kort met de leerlingen besproken waar er tijdens een presentatie opgelet wordt. De leerlingen kwamen vooral met punten die vielen onder interactie met de klas. Het rapporteren was niet met de leerlingen besproken. De leerlingen kunnen de volgende keer ook die punten zelf opstellen, zodat ze tijdens hun presentatie daarop kunnen letten. Hierdoor zouden de leerlingen zich misschien nog meer kunnen ontwikkelen op het gebied van rapporteren.

Ten slotte moesten de leerlingen in de laatste les voor- en nadelen van de zomer- en wintertijd opschrijven om vervolgens over de stelling “de zomertijd moet worden afgeschaft” te discussiëren. De groepjes hadden sterke argumenten bedacht en er werd een goede discussie gevoerd waarbij de ene helft van de klas tegen de stelling was en de andere helft voor. Helaas was op de toets de vraag over de voor- en nadelen van zomertijd niet zo goed gemaakt als verwacht. Schriftelijke toetsing van deze vraag was dus achteraf niet nodig geweest, want tijdens de discussie was goed te zien, dat de leerlingen kennis hadden van het onderwerp en goede argumenten konden noemen.

Kortom, de doelen van de lessenserie zijn behaald. Bijna driekwart van de leerlingen wist de onderzoeksvraag juist te beantwoorden op de toets en de presentatievaardigheden op het gebied van resultaten presenteren, zijn alle groepjes vooruitgegaan. Er mag gesproken worden van een geslaagde lessenserie.

Advertenties
Een reactie plaatsen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: